Vanhaecke, Devriendt & Rosseel BV is door de Vlaamse Overheid erkend als dienstverlener voor de KMO-Portefeuille inzake adviesverlening onder het nummer DV.A238536.

Welk bedrag omvat de steun ? 

Voor adviezen die in aanmerking komen bedraagt het steunbedrag 30% voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen.

Welke adviezen komen in aanmerking ?

Schriftelijke raadgevingen bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren.

Adviesverlening omtrent courante bedrijfsuitgaven, wettelijk verplichte diensten en aanvraag van subsidies zijn uitgesloten van deze maatregel.

Hoe vraagt u deze steunmaatregel aan ?

www.kmo-portefeuille.be